Phòng Khám Dinh Dưỡng

Địa chỉ : Tầng 1, Tòa 5 tầng, Số 70 Nguyễn Chí Thanh , Đống Đa, Hà Nội

Tel : 04 32595938

Email : info@phongkhamdinhduong.vn