Nhà thuốc Mỹ Châu

Địa chỉ : 974 đường 30/4, P.11, Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu

Giấy phép số : 78/03

Dược sỹ : Đoàn Thị Thanh Thủy

Tel : 08 38460708

Email : info@mychau.com