Nhà Thuốc Hoàng Chinh

Địa chỉ : 39 lô b Bình Phú, P.11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Giấy phép số : 2162/GCN

Dược sỹ : Nguyễn Văn Hoàng

Tel : 08 3876 1506

Email : hoanchinh@gmail.com