Nhà Thuốc Liên Hương

Địa chỉ : 34 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa

Giấy phép số : 11/GPP

Dược sỹ : Nguyễn Thị Hà

Tel : 058 3823396

Email : ntlienhuong@gmail.com