Nhà thuốc tư nhân Xuân Thanh 1

Địa chỉ : 37 Đặng Thị Rành, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Giấy phép số : 1399/GCN

Dược sỹ : Nguyễn Viết Bưởi

Tel : 08 37206238

Email : ntxuanthanh1@gmail.com