Cửa hàng thiết bị y tế Hữu Đức

Địa chỉ : 233, Đường Phạm Viết Chánh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Tel : 08 83783355 - Mobile: 0986 665 668

Email : huuduc@gmail.com