Công ty CP dược phẩm Lâm Đồng

Địa chỉ : 06A Ngô Quyền, P.6, Đà Lạt, Lâm Đồng

SĐT : 063 3817937

Email : ladopharcorp@gmail.com

Giới thiệu về công ty :

Sản xuất, phân phối sản phẩm chất lượng, an toàn, hiệu quả; Cải tiến liên tục từ động lực vì lợi ích người tiêu dùng để phát triển; Nguồn nhân lực chuyên nghiệp, tận tâm, và sẵn sàng chịu sự thay đổi; Trung thực, tôn trọng là cốt lõi của các mối quan hệ của các thành viên trong Công ty