Bệnh viện Ung thư TP Đà Nẵng

Địa chỉ : Tổ 14, Phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Tel : 0511 3717717 - Mobile: 0511 3717666

Email : benhvienungthudanang@dch.com.vn

Giới thiệu về bệnh viện :

Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng (Danang Cancer Hospital- DCH) là một bệnh viện chuyên khoa ung thư loại 1 hoàn chỉnh của thành phố Đà Nẵng, quy mô 500 giường bệnh nội trú. Bệnh viện được đặt tại Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, trên diện tích 15 hecta. Bệnh viện có chức năng tiếp nhận khám, chẩn đoán, điều trị có hiệu quả mọi bệnh lý ung thư, làm tốt công tác dự phòng bệnh ung thư cho nhân dân thành phố Đà Nẵng và khu vực Miền Trung, triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học - công nghệ và tham gia công tác đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn chuyên ngành ung thư. 

Mục tiêu là xây dựng một bệnh viện chuyên khoa ung thư đạt trình độ cao, để làm tốt công tác phòng chống ung thư trong khu vực và từng bước phát triển bệnh viện thành Viện ung thư. Bệnh viện sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho bệnh nhân ung thư trong khu vực.Đặc biệt, bệnh nhân ung thư nghèo tại Đà Nẵng và khu vực Miền Trung có cơ hội được khám chữa bệnh miễn phí với chất lượng tốt.

Bệnh viện thực hiện 6 nhiệm vụ do Bộ Y tế quy định: (1) Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, (2) Đào tạo cán bộ y tế, (3) Nghiên cứu khoa học y học, (4) Phòng bệnh, (5) Hợp tác quốc tế về y học, (6) Quản lý kinh tế trong bệnh viện. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng giao cho bệnh viện 3 nhiệm vụ chính là (1) Làm tốt công tác khám, chữa bệnh cho bệnh nhân ung thư trong khu vực, (2) Tầm soát và phát hiện sớm bệnh ung thư và (3) Triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học về bệnh ung thư.     

Ban giám đốc bệnh viện chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của bệnh viện. Đảng ủy Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác Đảng, BCH Công đoàn cơ sở, BCH Đoàn thanh niên cộng sản HCM. Các Hội đồng chuyên môn như Hội đồng Khoa học kỹ thuật, Hội đồng Khen thưởng kỷ luật, Hội đồng Lương, Hội đồng An toàn bức xạ, Hội đồng Thuốc, Hội đồng bệnh nhân… tư vấn cho Giám đốc về những lĩnh vực liên quan.